AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-09-07

Ważny krok dla OSP Roztocznik

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wójt Marek Chmielewski i Komendant Powiatowy PSP w Dzierżoniowie bryg. Bogdan Najdek podpisali 6 września porozumienie dotyczące włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztoczniku do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Przygotowania jednostki z Roztocznika do włączenia do KSRG trwają już od kilku lat. Porozumienie pomiędzy gminą Dzierżoniów, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie, Zarządem Powiatowym ZOSP RP w Dzierżoniowie i OSP w Roztoczniku to kolejny ważny krok na tej drodze.

Dokument określa m.in. siły i środki jednostki z Roztocznika przewidziane do wykorzystania w systemie KSRG, zadania ratownicze przewidziane dla jednostki, wymaganą liczbę i poziom wyszkolenia ratowników czy sposób utrzymania stanu gotowości jednostki do działań ratowniczych.

Gmina Dzierżoniów zobowiązała się do zapewnienia wyposażenia OSP w radiotelefony przewoźne - samochodowe oraz radiotelefony nasobne zapewniające łączność telefoniczną lub sprawny system selektywnego alarmowania.

Podpisany dokument trafi teraz do Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, zwany "strażacką elitą", powstał w 1991 roku, a zaczął funkcjonować w 1995 r. Celem jego istnienia jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze (głównie Ochotnicze Straże Pożarne).

W KSRG są już dwie ochotnicze straże pożarne z terenu gminy Dzierżoniów: OSP w Mościsku i OSP w Ostroszowicach.

Ważny krok dla OSP Roztocznik
powrót do poprzedniej strony