AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2024-02-12

Voxly - nowy portal informacji planistycznej dla mieszkańców gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Informujemy, że gmina Dzierżoniów podjęła współpracę z firmą Geofabryka Sp. z o.o. w zakresie świadczenia usługi Voxly. Voxly jest to portal publiczny służący do udostępniania, przeglądania oraz pobierania publicznych danych przestrzennych.

Jego funkcjonalność polega na dostępie do:

  • mapy w centrum Voxly - przybliżanie, oddalanie i przesuwanie mapy z pewnością nie sprawi nikomu kłopotu,
  • wyszukiwania na mapie - po uruchomieniu Voxly, poszukiwaną organizację można zaznaczyć na mapie lub wyszukać, wpisując w wyszukiwarce np. Urząd Gminy Dzierżoniów, a następnie wyszukiwarka przełącza się w tryb szukania adresu lub działki,
  • paneli tematycznych - mapa wyświetla informacje z różnych grup tematycznych. Tematy, które udostępnia gmina Dzierżoniów to akty planowania przestrzennego, które dostępne są pod odpowiednim kafelkiem, po jego wybraniu na mapie pojawią się właściwe dla danego tematu obiekty oraz granice,
  • warstw na mapie - Voxly pozwala na przeglądanie bardzo wielu warstw, udostępnianych przez wiele instytucji i organizacji. Warstwy, które są ważne z uwagi na wybrany Panel tematyczny, Voxly włącza automatycznie. Dostęp do pozostałych umożliwia Panel legendy,
  • informacji o obiektach na mapie - kiedy została wybrana warstwa na mapie, można pozyskać o nich informację. Należy wybrać informacje o obiekcie i kliknąć w dowolne miejsce na mapie,
  • możliwości wyboru podkładu mapy: OpenStreetMap, ortofotomapa, rastrowa mapa topograficzna.

Dotychczas wszystkie dokumenty planistyczne tj. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dostępne były na stronie Urzędu Gminy Dzierżoniów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, natomiast ich forma występowania nie była tak intuicyjna i prosta jak w usłudze Voxly!

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi możliwościami oferowanymi przez gminę Dzierżoniów: www.voxly.pl

Voxly - nowy portal informacji planistycznej dla mieszkańców gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony