Strona główna

Umowa na budowę sieci kanalizacyjnej podpisana

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2024-03-28

Umowa na budowę sieci kanalizacyjnej podpisana

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów 26 marca podpisała umowę na zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Dzierżoniów - Poprawa jakości życia mieszkańców" z podziałem na 2 części.

Część pierwsza to "Likwidacja nieefektywnej oczyszczalni i budowa kolektora sanitarnego z Jodłownika do Bielawy", w ramach której zostanie wybudowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 3,700 km i sieci kanalizacyjnej tłocznej o długości ok. 1,200 km w miejscowościach Jodłownik i Bielawa.

Zadanie jest dofinasowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości - 2.550.000,00 zł oraz budżetu gminy Bielawa w wysokości 1.100.000,00 zł.

Część druga pn.: "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Jodłowniku i Józefówku w gminie Dzierżoniów", w ramach której zostanie wybudowany odcinek sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 1,118 km oraz sieci kanalizacyjnej o łącznej długości ok. 1,955 km w miejscowościach Jodłownik i Józefówek. Zadanie otrzymało dofinasowane ze środków PROW 2014-2020 w wysokości 2.739.575,00 zł.

Zadania będą realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, a zakończenie prac planowane jest na czerwiec 2025 r. Całkowity koszt robót budowlanych to 9.232.421,00 zł.

Umowa na budowę sieci kanalizacyjnej podpisanaUmowa na budowę sieci kanalizacyjnej podpisanaUmowa na budowę sieci kanalizacyjnej podpisanaUmowa na budowę sieci kanalizacyjnej podpisana
powrót do poprzedniej strony