Strona główna

Umowa na budowę Gminnego Przedszkola Publicznego w Dobrocinie podpisana

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-02-12

Umowa na budowę Gminnego Przedszkola Publicznego w Dobrocinie podpisana

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wójt Marek Chmielewski podpisał w czwartek 11 lutego umowę z wykonawcą, który będzie realizował rozbudowę Ośrodka Sportowo-Rekreacyjno-Oświatowego o Gminne Przedszkole Publiczne w Dobrocinie.

Dotację na przeprowadzenie tej inwestycji gmina Dzierżoniów otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). RFIL to środki przekazane przez rząd RP do wykorzystania na realizację inwestycji takich jak budowa żłobków, przedszkoli czy dróg, a także inne niezbędne lokalnie działania.

Wniosek, który uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 miliona złotych, zakłada rozbudowę Ośrodka Sportowo-Rekreacyjno-Oświatowego o Gminne Przedszkole Publiczne w Dobrocinie poprzez budowę sal dydaktycznych, szatni, łazienek, pomieszczeń biurowych i terapeutycznych oraz zagospodarowanie terenu. W ramach prac przebudowane zostaną instalacje zewnętrzne i wewnętrzne wraz z montażem paneli fotowoltaicznych. Rozbudowa umożliwi przeniesienie istniejącego przedszkola ze starego budynku, którego stan techniczny, funkcja zabytkowa i emisyjność nie spełniają norm środowiskowych oraz dostępności.

Otrzymana dotacja pokryje prawie całość kosztów planowanej inwestycji. Nowo powstałe przedszkole wraz z istniejącymi pomieszczeniami i przyległą infrastrukturą będzie stanowić centrum szeroko rozumianej aktywności mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych.

Zakończenie prac budowlanych planowane jest na 30 listopada 2021 r.

Umowa na budowę Gminnego Przedszkola Publicznego w Dobrocinie podpisana
powrót do poprzedniej strony