Strona główna

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych w budynku po Gimnazjum Gminnym

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-07-10

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych w budynku po Gimnazjum Gminnym

aktualności Gmina Dzierżoniów

Dzięki poszerzeniu zakresu przyznanej pomocy, gmina Dzierżoniów realizuje ostatnie zadanie w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. W ramach zadania do końca lipca 2019 r. przy budynku Gimnazjum Gminnego w Dzierżoniowie zostaną dodatkowo wykonane dwie pochylnie dla osób niepełnosprawnych.

Budynek po gimnazjum będzie służył społeczności lokalnej naszej gminy. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z programu Maluch+ zostanie tam m.in. utworzony gminny żłobek i przedszkole. Na miejscu trwają już pierwsze prace budowlane w tym zakresie. W przyszłości planowana jest również budowa windy osobowej.

W ubiegłym roku obiekt został poddany termomodernizacji. W ramach projektu została wymieniona część okien oraz drzwi wejściowych. Cały obiekt docieplono oraz wykonano izolację cieplną fundamentów, a także położono nową elewację.

Dodatkowo wewnątrz budynku został wbudowany nowy węzeł ciepłowniczy. Wymieniono też całą instalację c.o. oraz wykonano oświetlenie czujnikowe i awaryjne w ciągach komunikacyjnych i toaletach.

Po wymianie całego dachu na budynku szkoły i sali gimnastycznej zamontowano instalację fotowoltaiczną. Głównym elementem termomodernizacyjnym budynku Gimnazjum Gminnego w Dzierżoniowie była zmiana źródła ogrzewania. Budynek został wpięty do miejskiej sieci ciepłowniczej (wcześniej funkcjonowało tam tradycyjne ogrzewanie węglowe). Dzięki instalacji fotowoltaicznej znacznie zmniejszy się pobór prądu z sieci energetycznych.

Projekt stanowi element wspólnego przedsięwzięcia realizowanego przez Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska.

Inwestycja współfinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym; Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - OSI.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych w budynku po Gimnazjum GminnymUłatwienia dla osób niepełnosprawnych w budynku po Gimnazjum Gminnym
powrót do poprzedniej strony