AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-12-30

Trudny, ale pracowity 2021 rok - najważniejsze zadania i wydarzenia

aktualności Gmina Dzierżoniów

Rok 2021 był kolejnym, w czasie którego zadania publiczne realizowane były w cieniu pandemii koronawirusa. Pomimo licznych covidowych ograniczeń udało się wykonać wiele przedsięwzięć i odnieść kilka znaczących sukcesów. Poniżej prezentujemy te najważniejsze.

W obszarze poprawy gospodarki ściekowej:

 1. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Piławy Dolnej" to zadanie realizowane w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II", z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (dofinansowanie z Funduszu Spójności to 7,7 mln zł). Zadanie jest w fazie wykonawczej.
 2. W trakcie opracowywania jest dokumentacja na zadanie polegające na budowie nowego kolektora sanitarnego z Jodłownika przez Józefówek do oczyszczalni w Bielawie. Inwestycja otrzymała wsparcie finansowe w wysokości ponad 2,5 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich.
 3. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowiźnie" - zadanie w fazie dokumentacyjnej, dofinansowane z PROW 2014-2020 w wysokości ponad 1,9 mln zł.
 4. "Budowa kanalizacji sanitarnej z Włók do Nowizny" - zadanie w fazie tworzenia dokumentacji. Realizacja tej inwestycji umożliwi docelowo przekierowanie ścieków z wyeksploatowanej oczyszczalni w Mościsku do Dzierżoniowa.

Inwestycje drogowe

W 2021 r. wybudowano 8 dróg o łącznej długości 5278 m i wartości 3,66 mln zł, z czego prawie 2,5 mln zł pochodziło ze środków zewnętrznych. Najważniejsze to:

 1. budowa drogi pomiędzy Piławą Dolną a Owiesnem o długości 2145 m,
 2. przebudowa ulicy Widokowej we Włókach na odcinku 1486 m,
 3. budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i boiska sportowego w Tuszynie o długości 900 m.

Ponadto gmina Dzierżoniów pozyskała z Rządowego Funduszu "Polski Ład" 4,75 mln zł na przebudowę dróg gminnych zniszczonych w 2020 r. i 2021 r. przez powodzie i lokalne podtopienia. Zadania z tych środków będą realizowane w 2022 r.

Zadania z obszaru gospodarki wodnej:

 1. Konserwację gminnych rowów melioracyjnych, zlokalizowanych w Tuszynie, Kiełczynie i Włókach, przeprowadzono na długości 4132 mb. Wartość zadania to prawie 65 tys. zł, przy czym nasza gmina otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 31,5 tys. zł.
 2. Wyczyszczone zostało koryto rzeki Piława w Piławie Dolnej. Zadanie o wartości 64,8 tys. zł wykonano na podstawie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.
 3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pod koniec roku przeprowadziło gruntowną konserwację potoku Gniły na długości 4700 m. Wartość zadania wyniosła 227 tys. zł. Było to bardzo ważne i oczekiwane zadanie, ponieważ potok Gniły jest odpowiedzialny za odprowadzanie wód z Książnicy, Kiełczyna, Tuszyna, Włók, Uciechowa, Mościska oraz Dobrocina.

Zrealizowano również kilka zadań inwestycyjnych, dzięki którym powstały ważne obiekty służące mieszkańcom:

 1. Rewitalizacja zabytkowego pałacu w Kiełczynie, na którą dotychczas wydatkowano 1,7 mln zł, przy dofinansowaniu 854 tys. zł (z PROW 2014-2020 - 500 tys. zł i z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 354 tys. zł). W 2021 r. dzięki wygranej w konkursie "Nasz zabytek", udało się uzyskać kolejne środki, które skierowane będą na przywrócenie świetności pałacu i rozszerzenie funkcji społecznej tego obiektu. 1 mln zł przeznaczy na ten cel Fundacja Most the Most.
 2. Zakończono przebudowę byłego budynku Gimnazjum Gminnego. Z obiektu aktualnie korzystają najmłodsi i najstarsi mieszkańcy gminy, dlatego otrzymał nazwę: "Dom Pokoleń Gminy Dzierżoniów". W budynku funkcjonuje:
  • Żłobek Gminny "Sudeckie Skrzaty",
  • Przedszkole Gminne "Wielka Przygoda",
  • Dzienny Dom "Senior+".
 3. W Dobrocinie wybudowano nowe przedszkole. Wartość tego zadania to 1,1 mln zł, z czego 1 mln to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 4. Modernizacja budynku integracyjnego przy ulicy Stawowej w Piławie Dolnej, zrealizowana przy współfinansowaniu z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu pn. "Odnowa Dolnośląskiej Wsi". Całkowity koszt inwestycji to 95,5 tys. zł, a dofinansowanie to 30 tys. zł.

Poza ww. zadaniami wykonano kilka ciekawych projektów skierowanych na wzmacnianie tożsamości mieszkańców gminy i podtrzymanie ich aktywności w trudnym okresie pandemii:

 1. Projekt pn. "Między Ślężą a Sową - wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w oparciu o walory turystyczne regionu" pozwolił zrealizować wiele działań w partnerstwie z gminą Pieszyce oraz wydać piękny album prezentujący najlepsze strony gmin. Środki na ten projekt w wysokości 56 tys. zł pochodziły z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
 2. Wydano grę planszową "Szlakiem naszych atrakcji", dzięki której, w atmosferze dobrej zabawy, można poznać najważniejsze atrakcje gminy Dzierżoniów oraz liczne ciekawostki o naszym regionie.
 3. Wielką dumą napawa nas wydanie "Legend i opowieści z gminy Dzierżoniów". W publikacji każda wieś z terenu gminy odnajdzie co najmniej jedną swoją legendę. Środki na to wydawnictwo w wysokości 9850 zł pochodziły z Lokalnej Grupy Działania "Ślężanie" (PROW 2014-2020).
 4. Pod koniec roku zrealizowano długo oczekiwany projekt, polegający na wystawieniu przez mieszkańców Ostroszowic sztuki teatralnej pt. "Moralność Pani Dulskiej". Działanie to nawiązuje do tradycji wsi z lat powojennych, kiedy to wiejski teatr pod kierownictwem Pawła Basa święcił triumfy na arenie regionu, a nawet kraju. To ambitne i trudne zadanie możliwe było dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców oraz środkom finansowym z LGD "Ślężanie" na projekt pn. "Teatralne przygody we Wsi Artystycznych Tradycji".
 5. Warto wspomnieć także o zorganizowanym w gminnych placówkach oświatowych Międzynarodowym Dniu Wolontariusza. Mamy nadzieję, że wolontariat na terenie gminy będzie się systematycznie rozwijał.

Pomimo ograniczeń wynikających z panującej pandemii mieszkańcom gminy udało się odnieść kilka znaczących sukcesów:

 1. Pierwsze miejsce w konkursie "Piękna Wieś Dolnośląska" w kategorii "Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi" kapituła konkursu przyznała projektowi "Tradycje i zwyczaje spod strzechy, czyli pierzajki i nie tylko" realizowanemu w "Ostoi nad Młynówką" w Mościsku.
 2. Pierwsze miejsce zdobył Zespół Śpiewaczy "Uciecho-Wianki" z Uciechowa w XIX Spotkaniach Artystycznych Seniorów, które miały ogólnopolski zasięg.
 3. Pierwsze miejsce w konkursie "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów" zajął Andrzej Szczypka z Gospodarstwa Rolnego "Szczypiorki" z Tuszyna. Doceniona została pochodząca z gospodarstwa "szynka wołowa przedgórza sudeckiego". Konkurs organizowany był przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego.
 4. Czołowe miejsca zdobyły sołectwa gminy Dzierżoniów w Konkursie na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Powiatu Dzierżoniowskiego. Pierwsze miejsce przypadło sołectwu Tuszyn, a drugie Piławie Dolnej.
 5. Znaczące sukcesy na arenie krajowej odnieśli młodzi mieszkańcy gminy w dyscyplinach sportowych takich jak kolarstwo, unihokej, akrobatyka sportowa, pływanie, boks i zapasy.

Dziękujemy wszystkim, którzy wspólnie z nami działali na rzecz rozwoju gminy Dzierżoniów!

Mieszkańcy Mościska z nagrodą za najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsiPodpisanie umowy z Fundacją Most the Most na przywrócenie świetności pałacu w Kiełczynie i rozszerzenie jego funkcji społecznejPremiera Moralności pani Dulskiej w wykonaniu mieszkańców OstroszowicProjekt Między Ślężą a SowąSpotkanie z autorami Legend i opowieści z gminy DzierżoniówPrzebudowana droga pomiędzy Piławą Dolną a OwiesnemModernizacja budynku integracyjnego przy ulicy Stawowej w Piławie DolnejNowe przedszkole w DobrocinieOtwarcie Dziennego Domu Senior PlusPowstanie Domu Pokoleń Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony