Strona główna

Termomodernizacja budynku biblioteki w Uciechowie

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-09-11

Termomodernizacja budynku biblioteki w Uciechowie

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów podpisała 6 września br. umowę na zadanie "Termomodernizacja budynku biblioteki w Uciechowie". Jest to ostatnia, siódma już inwestycja wykonywana w ramach wspólnego projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim" realizowanego przez Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska.

Zakres prac obejmuje wykonanie centralnego ogrzewania, dla którego źródłem ciepła - w miejsce starego pieca węglowego - będzie pompa ciepła. Projekt przewiduje również wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji fotowoltaicznej, ocieplenie budynku i wykonanie nowej elewacji. W celu zamontowania oświetlenia czujnikowego, w korytarzach i toalecie ułożona zostanie nowa instalacja elektryczna.

Zadanie współfinansowane jest w 85% kosztów kwalifikowalnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym; Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - OSI.

Termomodernizacja budynku biblioteki w Uciechowie
powrót do poprzedniej strony