Strona główna

Kolejna inwestycja na terenie Gminy Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2022-09-02

Kolejna inwestycja na terenie Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniu 1 września 2022 roku zostały podpisane umowy z firmą FUCH Roman Godek na wykonanie robót budowlanych i instalatorskich związanych z termomodernizacją dwóch obiektów użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej w Tuszynie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piławie Dolnej.

Obie inwestycje są realizowane w ramach zadania pn.: "Zmniejszenie niskiej emisji poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz Gminy Dzierżoniów" przy dofinansowaniu 85% z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 "Gospodarka niskoemisyjna".

Termomodernizacja ZSP w Piławie Dolnej będzie polegała na wzmocnieniu istniejącego systemu ogrzewania o pompę ciepła, wymianie okien na sali gimnastycznej oraz modernizacji zaplecza sportowego.

Termomodernizacja w SP Tuszyn z kolei będzie polegała na wykonaniu instalacji ogrzewania gazowego z pompą ciepła oraz na wykonaniu wiatrołapu przy wejściu głównym.

Termin realizacji robót ustala się na grudzień 2022 r.

Dodatkowo w najbliższym czasie planuje się zainstalowanie na budynku szkoły paneli fotowoltaicznych w ramach współpracy ze spółką Energia Komunalna, która obecnie realizuje projekt "Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu dzierżoniowskiego, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach".

powrót do poprzedniej strony