Strona główna

Szlakiem naszych atrakcji. Dofinansowanie na wydanie gry edukacyjnej

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-06-02

Szlakiem naszych atrakcji. Dofinansowanie na wydanie gry edukacyjnej

aktualności Gmina Dzierżoniów

Trwają prace nad wydaniem gry informacyjno-promocyjnej pn. "Szlakiem naszych atrakcji". W grze przedstawione zostaną najważniejszych atrakcje gminy Dzierżoniów i obszaru Lokalnej Grupy Działania "Ślężanie".

Na realizację zadania nasza gmina pozyskała 9870 zł. Dofinansowanie pochodzi ze środków unijnych za pośrednictwem LGD "Ślężanie". Wkład własny gminy Dzierżoniów wyniesie 120,22 zł.

Wydanych zostanie 400 gier. W publikacji promowane będą wybrane atrakcje turystyczne, miejsca o dużym znaczeniu historycznym, zagrody edukacyjne, agroturystyki czy punkty przetwórstwa lokalnego.

Gra zostanie opracowana w dwóch językach: polskim i czeskim. Będzie również dostępna na naszej stronie internetowej.

Zadanie pn. "Szlakiem naszych atrakcji - wydanie gry informacyjno-promocyjnej" sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego oraz Przedsięwzięcia 3.2.1 "Opracowanie publikacji i materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących zasobów obszaru" objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014 - 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ślężanie".

powrót do poprzedniej strony