Strona główna

Styczniowa sesja Rady Gminy Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-02-04

Styczniowa sesja Rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Głównym tematem styczniowej sesji Rady Gminy Dzierżoniów była gospodarka odpadami na terenie naszej gminy. Obrady odbyły się w czwartek 31 stycznia.

Prezentację na temat gospodarki odpadami przedstawił Prezes Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego "ZGPD-7" Paweł Puszka. Przypomniał o najważniejszych obowiązujących przepisach oraz przybliżył szczegóły zmian, które weszły w życie 1 stycznia. To m.in. zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego czy segregacja odpadów BIO. Więcej o zmianach można przeczytać w informacji z 3 stycznia 2019 r.

Radni przyjęli ponadto plany pracy komisji Rady Gminy Dzierżoniów na 2019 r. Przegłosowali również kilka uchwał, m.in. w sprawie wysokości zryczałtowanych diet dla sołtysów oraz zasad ich wypłacania, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019, Wieloletniego Programu Gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2019-2023 czy ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Pomoc gminy Dzierżoniów w zakresie dożywiania" na lata 2019 - 2023.

Styczniowa sesja Rady Gminy DzierżoniówStyczniowa sesja Rady Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony