AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-01-29

Styczniowa sesja Rady Gminy

aktualności Gmina Dzierżoniów

Głównym tematem styczniowej sesji Rady Gminy Dzierżoniów była realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego. Radni dyskutowali też o efektach robót publicznych i prac interwencyjnych. Obrady odbyły się 28 stycznia.

Sesja była również okazją do wręczenia podziękowań za wieloletnią pracę odchodzącej na emeryturę inspektor ds. działalności gospodarczej i spraw społecznych Bożenie Pompie-Wronie.

Radni przyjęli ponadto plany pracy komisji Rady Gminy Dzierżoniów na 2021 r. Przegłosowali również uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Przedszkola Publicznego, które będzie się mieściło w budynku byłego gimnazjum przy ul. Ząbkowickiej 70 w Dzierżoniowie.

Inne przyjęte podczas czwartkowej sesji uchwały dotyczyły między innymi Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021, czy podjęcia apelu do Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie realizacji projektu Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382.

Styczniowa sesja Rady GminyStyczniowa sesja Rady Gminy
powrót do poprzedniej strony