AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-01-31

Styczniowa sesja Rady Gminy

aktualności Gmina Dzierżoniów

Głównym tematem styczniowej sesji Rady Gminy Dzierżoniów była realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego. Radni dyskutowali też o efektach robót publicznych i prac interwencyjnych. Obrady odbyły się 30 stycznia.

Sesja była również okazją do wręczenia podziękowań za wieloletnią pracę odchodzącej na emeryturę kierownik Referatu Inwestycji, Rozwoju i Planowania Przestrzennego Ewie Chryczyk.

Informację na temat funduszu sołeckiego oraz efektów robót publicznych i prac interwencyjnych przybliżyła radnym Anna Hoffmann z Referatu Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Radni przyjęli ponadto plany pracy komisji Rady Gminy Dzierżoniów na 2020 r. Przegłosowali również uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego Sudeckie Skrzaty. Wcześniej - we wtorek 28 stycznia połączone komisje Rady uczestniczyły w wizji lokalnej w budynku po byłym Gimnazjum Gminnym, w którym powstaje żłobek.

Inne przyjęte podczas czwartkowej sesji uchwały dotyczyły między innymi ustalenia wysokości opłat za pobyt i maksymalnej opłaty za wyżywienie w żłobku, wysokości diet dla sołtysów czy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Styczniowa sesja Rady GminyStyczniowa sesja Rady GminyStyczniowa sesja Rady GminyStyczniowa sesja Rady Gminy
powrót do poprzedniej strony