Strona główna

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2022-05-17

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - zapraszamy do wypełnienia ankiety

aktualności Gmina Dzierżoniów

Zapraszamy partnerów społecznych i gospodarczych do udziału w pracach nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego. Strategia będzie wykorzystywana w związku z wydatkowaniem środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego deklaruje, że obszary ujęte w Strategii dotyczyć będą następujących obszarów z projektu programu FEDS 2021-2027:

  • efektywność energetyczna (infrastruktura publiczna) - finansowanie EFRR
  • gospodarka wodno-ściekowa- finansowanie EFRR
  • ochrony przyrody i klimatu- finansowanie EFRR
  • mobilność miejska i aglomeracyjna - finansowanie EFRR
  • zrównoważony rozwój terytorialny- finansowanie EFRR - finansowanie EFS +
  • dostęp do edukacji w zakresie szkół zawodowych i przedszkoli - finansowanie EFS +
  • usługi społeczne - finansowanie EFS +

Wyżej wymienione obszary dotyczą głównie zadań realizowanych przez podmioty publicznie. Niniejsza ankieta pomoże w ustaleniu "silnych, słabych stron, szans i zagrożeń" rozwojowych obszaru objętego Strategią ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego.

Terytorialnie obszar ten tworzą następujące gminy: Bardo, Bielawa, Bystrzyca Kłodzka, Ciepłowody, Duszniki-Zdrój, gmina miejska Dzierżoniów, gmina Dzierżoniów, Kamieniec Ząbkowicki, gmina miejska Kłodzko, gmina wiejska Kłodzko, Kudowa- Zdrój, Lądek-Zdrój, Lewin Kłodzki, Łagiewniki, Międzylesie, Niemcza, Pieszyce, Piława Górna, Polanica-Zdrój, Stoszowice, Stronie Śląskie, Szczytna, Ząbkowice Śląskie, Ziębice i Złoty Stok.

Link do ankiety: swotpof.webankieta.pl

Ankietę można wypełnić do dnia 31 maja 2022 r.

powrót do poprzedniej strony