Strona główna

Stowarzyszenie "PRYZMAT" dla niepełnosprawnych

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2022-02-04

Stowarzyszenie "PRYZMAT" dla niepełnosprawnych

aktualności Gmina Dzierżoniów

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "PRYZMAT" zrealizowało projekt pt. "Działamy Aktywnie" współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wsparty z dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Projekt realizowany był od listopada do grudnia 2021 roku, a grupą docelową były osoby z niepełnosprawnościami.

Zrealizowany projekt został przeprowadzony dwu etapowo. W pierwszym etapie zorganizowano warsztaty terapii zajęciowej dla 10 uczestników projektu, podczas których odbyły się zajęcia z zakresu ćwiczeń ruchowych, integracyjnych i artystycznych, wykonywanych pod okiem specjalistów. Zajęcia pozwoliły uczestnikom zrobić kolejny krok ku sprawniejszemu funkcjonowaniu w społeczeństwie. Podczas przeprowadzonych warsztatów uczestnicy projektu stworzyli kolaż/prezentację, którą przedstawili na gali podsumowującej zadanie. W drugim etapie zorganizowane zostały zajęcia wyjazdowe w Kamieńcu Ząbkowickim i Ludwikowicach Kłodzkich. Zajęcia pozwoliły uczestnikom na bliższą integrację w grupie oraz poznanie nowych doświadczeń poprzez kontakt ze zwierzętami i przyrodą. W trakcie wyjazdów odbyły się zajęcia animacyjne, wspólny poczęstunek oraz indywidualne spotkania ze zwierzętami.

Na koniec zadania uczestnicy zorganizowali i przygotowali wspólną Wigilię. Podczas spotkania odbył się wspólny posiłek, wręczanie upominków dla każdego uczestnika projektu oraz wspólne śpiewanie kolęd.

Wszystkie powyższe działania zwiększyły aktywność społeczną i ruchową osób z niepełnosprawnością, przywróciły zdolność samoobsługi i zmotywowały do bardziej aktywnego życia.

Dodatkową wartością projektu było nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniem "Uciechów - Moja Wieś", którego członkowie udzielili pomocy organizacyjnej przy realizacji zadania.

Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji tego wartościowego zadania oraz gminie Dzierżoniów za udostępnienie sali na zajęcia warsztatowe i uroczyste podsumowanie projektu.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom PRYZMAT

Stowarzyszenie PRYZMAT dla niepełnosprawnychStowarzyszenie PRYZMAT dla niepełnosprawnychStowarzyszenie PRYZMAT dla niepełnosprawnychStowarzyszenie PRYZMAT dla niepełnosprawnychStowarzyszenie PRYZMAT dla niepełnosprawnychStowarzyszenie PRYZMAT dla niepełnosprawnychStowarzyszenie PRYZMAT dla niepełnosprawnychStowarzyszenie PRYZMAT dla niepełnosprawnych
powrót do poprzedniej strony