Strona główna

Środki na wymianę starych pieców węglowych

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-12-17

Środki na wymianę starych pieców węglowych

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów od wielu lat prowadzi działania proekologiczne na rzecz wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza. W ostatnich latach działania te są współtworzone wraz z naszymi mieszkańcami. Po zakończeniu projektu związanego z montażem instalacji fotowoltaicznych, kolejnym przedsięwzięciem jest wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła.

W projekcie pn. "Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej" wraz z naszą gminą uczestniczą: gmina miejska Dzierżoniów, gmina Niemcza, gmina Pieszyce i gmina Ząbkowice. Wniosek o dofinansowanie projektu złożyło Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość z siedzibą w Świdnicy.

Szacunkowa wartość przedsięwzięcia to około 7,7 mln. Wspólny projekt, jako jedyny, uzyskał rekomendację do dofinansowania w wysokości 6,6 mln. Na każdego uczestnika przypada średnio około 1,5 mln zł, z czego dofinasowanie to 1,3 mln zł.

Indywidualne pozyskiwanie dofinansowania przez osoby fizyczne będzie się odbywało poprzez złożenie wniosku grantowego. Przedmiotem dofinansowania będzie wymiana pieców węglowych na nowoczesne piece gazowe, pompy ciepła, włączenie do sieci ciepłowniczej, ogrzewanie elektryczne. Tylko w przypadku montażu pomp ciepła i ogrzewania elektrycznego dopuszczalne jest dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej.

O terminie naboru wniosków przez grantobiorców i szczegółowych zasadach udziału w konkursie będziemy informować na bieżąco.

powrót do poprzedniej strony