Strona główna

Środki na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Owieśnie i Piławie Dolnej

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-04-19

Środki na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Owieśnie i Piławie Dolnej

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wicemarszałek Woj. Dolnośląskiego Grzegorz Macko 16 kwietnia przekazał Wójtowi Gminy Dzierżoniów Markowi Chmielewskiemu promesę na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Owieśnie i Piławie Dolnej. Wartość zadania pn. "Piława Dolna IV - droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu/wsi objętego PROW" to 1,5 mln zł.

Kwota ta przekazana zostanie gminie Dzierżoniów z budżetu województwa dolnośląskiego.

W ramach przedsięwzięcia przebudowane zostanie ok. 2 km drogi, która połączy planowaną obwodnicę w Piławie Dolnej z Owiesnem.

Środki na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Owieśnie i Piławie DolnejŚrodki na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Owieśnie i Piławie Dolnej
powrót do poprzedniej strony