Strona główna

Środki na budowę hali sportowej w Tuszynie zapisane w ZI

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2024-02-15

Środki na budowę hali sportowej w Tuszynie zapisane w ZIT-cie

aktualności Gmina Dzierżoniów

W ramach alokacji środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych gmina Dzierżoniów złożyła fiszkę projektową z deklaracją złożenia wniosku na budowę pełnowymiarowej sali sportowo-widowiskowej w Tuszynie w III kwartale 2024 r.

Gmina posiada już kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową z aktywnym pozwoleniem na budowę z dnia 10 maja 2022 r. Całkowita wartości inwestycji szacowana jest na 12 mln zł. Środki zapisane w ZIT-cie na budowę tego obiektu to kwota około 6 508 500,00 zł. Obecnie gmina Dzierżoniów przygotowuje wniosek o wsparcie finansowe w ramach wkładu własnego.

Sala sportowo-widowiskowa będzie w zarządzie trwałym dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie. W sali będą odbywać się lekcje wychowania fizycznego dla uczniów placówki, jak również wszystkie uroczystości, obchody szkolne i środowiskowe świąt gminnych, regionalnych i państwowych. Nowy obiekt da możliwość organizowania zawodów i konkursów sportowych o zasięgu: gminnym, powiatowym, regionalnym, a nawet ogólnopolskim. Sala będzie również udostępniana nieodpłatnie organizacjom i instytucjom prowadzącym działalność na rzecz mieszkańców szczególnie o charakterze sportowo-rekreacyjnym przez cały rok kalendarzowy, również w okresie wakacji i ferii szkolnych. W obiekcie będą mogły odbywać się treningi działających na terenie gminy ludowych klubów sportowych w kategorii młodzik, junior i senior jak również pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci w ramach Gminnego Programu Profilaktyki.

Do tej pory w ramach zadania gmina zrealizowała aktualizację planu miejscowego dla obrębu Tuszyn, aby móc wybudować obiekt o zwiększonych parametrach wysokościowych, wykonano także przyłącza wodno-kanalizacyjne oraz energetyczne, do działki prowadzi również droga o nawierzchni bitumicznej.

Gmina Dzierżoniów wielokrotnie próbowała pozyskać środki finansowe na budowę sali sportowej w Tuszynie. W roku 2020 złożono wniosek o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla JST - niestety bez powodzenia, ponowiliśmy wniosek w ramach kolejnego naboru w styczniu 2021, również bez pozyskania środków.

W maju 2023 r. gmina Dzierżoniów złożyła także wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej edycja 2023 - do tej pory nie otrzymaliśmy informacji o rozstrzygnięciu naboru. W lipcu 2021 gmina złożyła wniosek do Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - edycja I - wniosek został odrzucony, ponowiliśmy działania w lipcu 2023 w edycji 8 - również bez rezultatu.

Mamy nadzieję, że pozyskane środki z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych pozwolą zrealizować kluczową inwestycję gminną.

Poniżej lokalizacja pod budowę sali w Tuszynie oraz wizualizacja obiektu docelowego.

Środki na budowę hali sportowej w Tuszynie zapisane w ZIT-cieŚrodki na budowę hali sportowej w Tuszynie zapisane w ZIT-cie
powrót do poprzedniej strony