Strona główna

Sprawy społeczne głównym tematem rozmów z wicewojewodą dolnośląskim

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-03-05

Sprawy społeczne głównym tematem rozmów z wicewojewodą dolnośląskim

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa spotkał się 4 marca z wójtem Markiem Chmielewskim. Wspólnie odwiedzili Dom Pokoleń Gminy Dzierżoniów, a także pałac w Piławie Dolnej.

Jednym z tematów spotkania był szeroki wachlarz usług społecznych, jakie są świadczone w Domu Pokoleń mającym swoją siedzibę w budynku po byłym Gimnazjum Gminnym. 1 marca został tam uroczyście otwarty Dzienny Dom Senior+. Oprócz placówki dla seniorów mieści się tam również Żłobek Gminny "Sudeckie Skrzaty", a od 1 września działalność rozpocznie Gminne Przedszkole Publiczne. W budynku znajduje się także siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Promyk Słońca" oraz Dzierżoniowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Następnie wójt wraz ze swoim gościem udali się do pałacu przy ul. Błotnistej w Piławie Dolnej, gdzie odbywały się warsztaty dla uczniów Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy "Bajeczne Wzgórza" oraz podopiecznych Fundacji "Pokolorujmy Szarość".

Wójt Marek Chmielewski i wicewojewoda Jarosław Kresa rozmawiali również o potrzebie stworzenia centrów opiekuńczo-mieszkalnych. Celem takich jednostek jest uzupełnienie systemu wsparcia dorosłych osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie im możliwości zamieszkiwania w tego typu placówkach - w formie pobytu dziennego lub całodobowego.

Sprawy społeczne głównym tematem rozmów z wicewojewodą dolnośląskimSprawy społeczne głównym tematem rozmów z wicewojewodą dolnośląskimSprawy społeczne głównym tematem rozmów z wicewojewodą dolnośląskimSprawy społeczne głównym tematem rozmów z wicewojewodą dolnośląskimSprawy społeczne głównym tematem rozmów z wicewojewodą dolnośląskimSprawy społeczne głównym tematem rozmów z wicewojewodą dolnośląskimSprawy społeczne głównym tematem rozmów z wicewojewodą dolnośląskim
powrót do poprzedniej strony