Strona główna

"Sprawny, aktywny, potrzebny". Seniorzy będą mogli zaprezentować swoje talenty

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-06-18

"Sprawny, aktywny, potrzebny". Seniorzy będą mogli zaprezentować swoje talenty

aktualności Gmina Dzierżoniów

Ponad 56 tys. zł - to kwota, jaką gmina Dzierżoniów pozyskała na realizację kolejnego wyjątkowego przedsięwzięcia. W najbliższych miesiącach mieszkańcy gminy pojadą na wyjazd studyjny, a część z nich zaprezentuje swoje talenty w powstającej właśnie książce.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekt pn. "Sprawny, aktywny, potrzebny - aktywizacja seniorów z gmin wiejskich na rzecz walki z wykluczeniem społecznym" swoim działaniem obejmie grupę seniorów z terenu czterech gmin-partnerów projektu. Dzięki realizacji operacji uczestnicy będą mogli również poznać doświadczenia innych gmin w zakresie wprowadzania polityki senioralnej realizowanej na obszarach wiejskich. Wszystkie działania realizowane będą z naszymi partnerami: gminami Gogolin, Cekcyn i Gniewino.

14 czerwca w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi miało miejsce uroczyste podpisanie umów pomiędzy Partnerami KSOW a Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. W imieniu naszej gminy podpisali ją wójt Marek Chmielewski i skarbnik Agnieszka Hul.

Głównym celem operacji jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez zwiększenie intensywności ich współpracy i integracji oraz poznanie dobrych praktyk wypracowanych przez partnerów projektu w obszarze polityki senioralnej dzięki uczestnictwu w szeregu działań odbywających się na terenie gminy Gogolin z udziałem gmin Dzierżoniów, Gniewino i Cekcyn w okresie od maja do końca października 2019 roku.

Uczestnicy operacji zostaną zaktywizowani na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu. Jednym z założeń projektu jest również zwiększenie intensywności ich współpracy i integracji.

Pierwsze działania projektowe, czyli wyjazd studyjny do gminy Gogolin, zaplanowano na 10-11 września 2019 r. Odbędzie się tam m.in. konferencja "Polityka Senioralna w gminach Gogolin, Cekcyn, Gniewino i Dzierżoniów" oraz prezentacje "Seniorzy dla seniorów" i "Młodzi seniorom". Drugiego dnia uczestnicy odwiedzą Dom Spokojnej Starości św. Barbary w Kamionku oraz zwiedzą Kamień Śląski.

W ramach operacji wydana zostanie również książka poświęcona polityce senioralnej na terenie gmin-partnerów projektu. W publikacji zaprezentowane zostaną m.in. dobre praktyki gmin na rzecz aktywizacji seniorów oraz oddolne działania podejmowane na rzecz osób starszych. Utalentowani seniorzy będą mieli też możliwość zaprezentowania w publikacji ciekawych pasji i talentów.

Już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkających na terenie naszej gminy seniorów, którzy chcieliby stać się bohaterami książki i udowodnić, że wiek nie jest dla nich żadnym ograniczeniem. Zachęcamy też przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających na rzecz osób starszych. Zgłoszenia przyjmujemy w Referacie Oświaty, Sportu i Turystyki pod numerami telefonu: 74 832 56 81 i 74 832 56 82. Liczba miejsc jest ograniczona.

Odwiedź portal KSOW
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Sprawny, aktywny, potrzebny Seniorzy będą mogli zaprezentować swoje talentySprawny, aktywny, potrzebny Seniorzy będą mogli zaprezentować swoje talentySprawny, aktywny, potrzebny Seniorzy będą mogli zaprezentować swoje talenty
powrót do poprzedniej strony