Strona główna

Spotkanie z posłanką Moniką Wielichowską

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2022-02-03

Spotkanie z posłanką Moniką Wielichowską

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wójt Marek Chmielewski spotkał się 3 lutego z posłanką na Sejm RP Moniką Wielichowską. W trackie spotkania, które odbyło się w Urzędzie Gminy Dzierżoniów, omówiona została bieżąca sytuacja naszej gminy, potrzeby mieszkańców i ich oczekiwania. Rozmowy dotyczyły m.in. problemów ze sfinansowaniem bieżących kosztów utrzymania infrastruktury gminnej.

Wójt Marek Chmielewski zwrócił szczególną uwagę na obowiązujące obecnie w kraju zasady finansowania gminnych zadań oświatowych, podkreślając sytuację, w której otrzymywana przez naszą gminę subwencja ogólna części oświatowej pokrywa 50% kosztów. Aby utrzymać sieć placówek oświatowych na dotychczasowym poziomie, kolejne 50% wydatkowane jest z budżetu gminy.

Ważnym tematem rozmowy były niewystarczające środki finansowe na budowę sieci kanalizacji sanitarnych na terenach wiejskich. Obecnie gmina, dzięki dobrej współpracy w ramach spółki WiK, realizuje duże zadania kanalizacyjne o wartość powyżej 20 mln złotych. Szacunkowy koszt potrzeb inwestycyjnych w tym zakresie (według kosztorysu z 2018 r.) to 130 mln zł.

Wójt zaproponował też otwarcie dyskusji prowadzących do zmiany przepisów w zakresie pełnego zwolnienia inwestycji komunalnych z podatku VAT, np. pod warunkiem zainwestowania powstałych z tego tytułu oszczędności w kolejne inwestycje.

Spotkanie z posłanką Moniką WielichowskąSpotkanie z posłanką Moniką Wielichowską
powrót do poprzedniej strony