Strona główna

Rusza nabór wniosków w ramach programu Ciepłe Mieszkanie

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2023-03-07

Rusza nabór wniosków w ramach programu Ciepłe Mieszkanie

aktualności Gmina Dzierżoniów

Od 8 marca mieszkańcy Gminy Dzierżoniów mogą składać wnioski na dofinansowanie zmiany ogrzewania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach programu Ciepłe Mieszkanie.

Pomoc i szczegółowe informacje o możliwościach zdobycia dofinansowania na zmianę sposobu ogrzewania mieszkańcy otrzymają w Punkcie Konsultacyjnym Programu "Czyste Powietrze" przy ul. Sienkiewicza 18 (Sowiogórskie Centrum Komunikacyjne) w Dzierżoniowie. Punkt ten jest prowadzony i współfinansowany przez wszystkie samorządy powiatu dzierżoniowskiego. Informacji można zasięgnąć osobiście lub dzwoniąc pod numer tel. 517 566 669.

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie", zwanego dalej "Programem"

Dokumentacja programowa:

 • Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie"
 • Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne
 • Wniosek o dofinansowanie
 • Lista sprawdzająca przedsięwzięcia
 • Zgoda współwłaściciela
 • Zgoda współmałżonka
 • Zgoda uprawnionego z ograniczonego prawa rzeczowego
 • Wzór pełnomocnictwa
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 • Zał.nr 1 do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie
 • Aneks do Umowy o dofinansowanie pomiędzy Gminą a Beneficjentem końcowym
 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Współadministratorów
 • Klauzula informacyjna Gminy jako administratora danych
 • Zestawienie dokumentów do wniosku o płatność
 • Protokół odbioru robót wykonawcy
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

powrót do poprzedniej strony