Strona główna

Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu wsi Kiełczyn

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-07-30

Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu wsi Kiełczyn

aktualności Gmina Dzierżoniów

Pałac w Kiełczynie stanowi obiekt o dużym potencjale w zakresie dziedzictwa kulturowego lokalnej społeczności a także odgrywa niebagatelne znaczenie w historii gminy Dzierżoniów. Dlatego też gmina od wielu lat starała się o zachowanie dziedzictwa historycznego oraz kulturowego niniejszego pałacu, w konsekwencji czego zostały podjęte działania związane z szeroko pojętą rewitalizacją budynku oraz jego otoczeniem.

Przed przystąpieniem do prac związanych z rewitalizacją pałacu gmina Dzierżoniów zapewniła wszystkim dotychczasowym mieszkańcom budynku nowe miejsce zamieszkania, w większości w budynku w Tuszynie nr 39.

Pierwszy etap realizacji inwestycji obejmował wykonanie dokumentacji projektowej, która wyznaczyła późniejsze ramy dla przeprowadzonych prac wykonawczych w obiekcie. Z uwagi na fakt, że budynek jak i jego otoczenie są wpisane do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wszelkie prace - koncepcyjne jak i budowlane - musiały odbywać się w uzgodnieniu ze służbami konserwatorskimi oraz pod ich ścisłym nadzorem.

W I półroczu 2019 roku dokonano wymiany dachu, którego stan techniczny był zły i powodował postępującą destrukcję pałacu. Dodatkowo na parterze wymieniono stolarkę okienną. W roku 2020 prowadzono całościowe prace budowlane na parterze pałacu, w ramach których wykonano posadzki, roboty izolacyjne i konstrukcyjne, tynki, odtworzenie balkonu oraz wymianę stolarki drzwiowej. Ponadto została położona nowa instalacja elektryczna, system sygnalizacji pożaru a także ogrzewanie centralne, dla którego źródłem ciepła jest piec na pellet. W ramach przeprowadzonej inwestycji uzyskano pozytywne opinie odbiorowe Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwowego Powiatowego Nadzoru Budowlanego oraz Państwowego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Realizacja prac rewitalizacyjnych nie byłaby możliwa bez finansowego wsparcia zewnętrznego. W ramach inwestycji pozyskano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" realizowanego w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" w wysokości 500 000,00 zł. Ponadto w 2020 r. uzyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 353 834,00 zł, które zostało wydatkowane na przełomie lat 2020 i 2021.

Gmina Dzierżoniów w dalszym ciągu stara się pozyskać środki finansowe na dokończenie rewitalizacji składając wnioski o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Fundacji MOST THE MOST.

Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu wsi KiełczynRewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu wsi KiełczynRewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu wsi Kiełczyn
powrót do poprzedniej strony