AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-10-15

Rewitalizacja zabytkowego pałacu w Kiełczynie

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów 10 października dokonała częściowego odbioru technicznego prac prowadzonych na dachu pałacu w Kiełczynie. Przedmiotem odbioru były prace rozbiórkowe, wymiana elementów konstrukcji dachu, wzmocnienie krokwi, montaż łat i kontrłat oraz część obróbek blacharskich. Ponadto rozpoczęto już układanie dachówki.

Zadanie inwestycyjne prowadzone jest pod nadzorem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegatury w Wałbrzychu.

logo PROW

Inwestycja realizowana jest w ramach operacji pn. "Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn" współfinansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" na operację typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego".

Celem operacji jest udostępnienie i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego gminy Dzierżoniów poprzez rewitalizację zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn. Zrewitalizowanie obiektu zabytkowego spowoduje zmianę jego dotychczasowej funkcji i przyczyni się do jego ochrony przed dalszą degradacją. Powstały obiekt będzie bazą dla integracji środowiska społeczności lokalnej.

Wartość całkowita operacji (na dzień 10.10.2019 r.) - 1 058 610,55 zł
Koszty kwalifikowalne: 1 003 184,12 zł
Dofinansowanie: 500 000 zł

Rewitalizacja zabytkowego pałacu w Kiełczynie Rewitalizacja zabytkowego pałacu w Kiełczynie
powrót do poprzedniej strony