AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-12-13

Remonty dróg w Uciechowie i Mościsku

aktualności Gmina Dzierżoniów

Na ul. Leśnej w Uciechowie wykonano nową nawierzchnię bitumiczną o dł. 0,93 km wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej i ścieku z korytek z kostki kamiennej. Z kolei na najbardziej problematycznym fragmencie ul. Kościelnej w Mościsku (ok. 300 m) wykonano nową nawierzchnię bitumiczną oraz odwodnienie.

W ramach inwestycji w Uciechowie wybudowano także chodnik, progi zwalniające i wyniesione skrzyżowanie. Na realizację tego zadania gmina Dzierżoniów pozyskała środki finansowe z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w wysokości: 667 175 zł.

Inwestycja pn. "Odwodnienie drogi gminnej ul. Kościelnej w Mościsku" współfinansowana była natomiast z funduszu sołeckiego wsi Mościsko.

ul.Kościelna w Mościskuul.Kościelna w Mościskuul.Leśna w Uciechowieul.Leśna w Uciechowieul.Leśna w Uciechowie
powrót do poprzedniej strony