AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-09-14

Remont ul. Kościelnej w Mościsku

aktualności Gmina Dzierżoniów

Jeszcze w bieżącym roku zostaną rozpoczęte roboty drogowe związane z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej na ul. Kościelnej w Mościsku o łącznej długości ok. 0,9 km. Aktualnie nawierzchnia tej drogi charakteryzuje się wysokim stopniem zniszczenia z licznymi deformacjami.

Planowane prace w obrębie drogi, będą wykonywane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Remont drogi gminnej nr 116946D ul. Kościelnej w Mościsku", które znalazło się na liście rezerwowej zadań rekomendowanych do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

Wysokość dofinansowania stanowić będzie 70% całkowitej wartości, która zostanie ustalona po przeprowadzonej procedurze przetargowej.

Dzięki wyremontowanej nawierzchni zostanie poprawiona płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego dla wszystkich użytkowników, a zwłaszcza naszych mieszkańców.

Remont ul Kościelnej w MościskuRemont ul Kościelnej w MościskuRemont ul Kościelnej w Mościsku
powrót do poprzedniej strony