AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-02-25

Rekrutacja do gminnych przedszkoli

aktualności Gmina Dzierżoniów

8 marca rusza rekrutacja do gminnych przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych. W marcu rozpocznie również działalność nowa, publiczna placówka przedszkolna zlokalizowana w Dzierżoniowie przy ul. Ząbkowickiej 70 (budynek byłego gimnazjum gminnego).

Lokalizacja przedszkola jest odpowiedzią gminy na zgłoszenia rodziców, którzy łącząc obowiązki rodzicielskie z pracowniczymi zmuszeni są do korzystania z oferty przedszkoli prowadzonych przez Dzierżoniów czy Bielawę. W nowym przedszkolu od 1 września 2021 r. opieką zostanie objętych 50 przedszkolaków.

Gminne Przedszkole Publiczne w Dzierżoniowie

Dokumenty rekrutacyjne:

Wnioski dostępne są również w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Tuszynie 47 oraz w sekretariacie Żłobka Gminnego "Sudeckie Skrzaty" w Dzierżoniowie przy ul. Ząbkowickiej 70. W tych samych miejscach będzie można złożyć dokumenty rekrutacyjne.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mościsku

Dokumenty rekrutacyjne do Przedszkola w Mościsku:

Wnioski można również pobrać w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mościsku (ul. Szkolna 12).

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostroszowicach

Przedszkole w Ostroszowicach:

Wnioski rekrutacyjne dostępne są też w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostroszowicach (ul. Bielawska 58).

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piławie Dolnej

Przedszkole w Piławie Dolnej, Przedszkole w Dobrocinie:

Dokumenty dostępne są także w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piławie Dolnej (ul. Główna 50).

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tuszynie

Przedszkole w Tuszynie, Oddział Przedszkolny w Uciechowie:

Dokumenty można również pobrać w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie (Tuszyn 47).

Wypełnione zgłoszenia należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Rekrutacja do (nazwa przedszkola) na rok szkolny 2021/2022" w sekretariatach poszczególnych placówek.

W naborach pierwszeństwo będą mieć dzieci mieszkające na terenie gminy Dzierżoniów.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2021/2022:

powrót do poprzedniej strony