Strona główna

Realizacja budżetu głównym tematem wrześniowej sesji

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-09-28

Realizacja budżetu głównym tematem wrześniowej sesji

aktualności Gmina Dzierżoniów

Informacje o realizacji budżetu gminy Dzierżoniów za I półrocze tego roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej były tematem wiodącym wrześniowej sesji Rady Gminy Dzierżoniów. Posiedzenie odbyło się w czwartek 27 września.

Prezentację na temat realizacji budżetu w pierwszych sześciu miesiącach 2018 r. oraz o przebiegu realizacji dotychczasowych przedsięwzięć przedstawił radnym wójt Marek Chmielewski. Po odczytaniu pozytywnej opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na temat wykonania budżetu, informacja została przez Radę przyjęta.

Radni przyjęli również kilka innych uchwał, m.in. w sprawie zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierżoniów" w obrębie wsi Włóki, Tuszyn, Kiełczyn, Książnica i Jędrzejowice, zaliczenia do kategorii dróg gminnych działki drogowej stanowiącej odcinek ul. Głównej w Piławie Dolnej i ustanowienia jej drogą publiczną czy zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Realizacja budżetu głównym tematem wrześniowej sesjiRealizacja budżetu głównym tematem wrześniowej sesjiRealizacja budżetu głównym tematem wrześniowej sesjiRealizacja budżetu głównym tematem wrześniowej sesji
powrót do poprzedniej strony