Strona główna

Realizacja budżetu głównym tematem sesji

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-09-25

Realizacja budżetu głównym tematem sesji

aktualności Gmina Dzierżoniów

Informacje o realizacji budżetu gminy Dzierżoniów za I półrocze tego roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej były głównym tematem wrześniowej sesji Rady Gminy Dzierżoniów. Posiedzenie odbyło się 24 września.

Na początku sesji Stanisław Koncewicz z Gminnego Związku Kombatantów odebrał akt mianowania na stopień porucznika. Gratulacje i życzenia przekazali mu Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kłodzku ppłk Marek Tomaszewski, Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski i Przewodniczący Rady Gminy Dzierżoniów Grzegorz Powązka.

Sesja była również okazją do podziękowania za wieloletnią pracę byłemu kierownikowi zespołu "CORD" Józefowi Flisowi. Wraz z wójtem, przewodniczącym Rady i dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów Justyną Kaczorowską podziękowania złożyli Tadeusz Niezgoda (obecny kierownik) oraz Franciszek Kuprowski z zespołu "CORD".

Prezentację na temat realizacji budżetu w pierwszej połowie 2020 r. oraz o przebiegu realizowanych przedsięwzięć przedstawił radnym wójt Marek Chmielewski. Po odczytaniu pozytywnej opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na temat wykonania budżetu, informacja została przez Radę przyjęta.

Radni przegłosowali również kilka innych uchwał, m.in. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach oraz urządzeniach użyteczności publicznej będących własnością gminy (innych niż tablice i słupy ogłoszeniowe), przystąpienia naszej gminy do prac nad utworzeniem i opracowaniem dokumentów programowych Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego i przekazania zarządu drogą o numerze geodezyjnym 647 obręb Dobrocin oraz powierzenia Powiatowi Dzierżoniowskiemu przebudowy niniejszej drogi.

Rada wybrała też swoich przedstawicieli do udziału w pracach Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2020 - 2023: Teresę Kanarek, Annę Rosiak i Wojciecha Świtalskiego.

Realizacja budżetu głównym tematem sesjiRealizacja budżetu głównym tematem sesjiRealizacja budżetu głównym tematem sesjiRealizacja budżetu głównym tematem sesjiRealizacja budżetu głównym tematem sesjiRealizacja budżetu głównym tematem sesjiRealizacja budżetu głównym tematem sesjiRealizacja budżetu głównym tematem sesji
powrót do poprzedniej strony