AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-04-19

Chcesz oddychać czystym powietrzem - wypełnij ankietę

aktualności Gmina Dzierżoniów

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, która pomoże w inwentaryzacji źródeł ogrzewania wszystkich budynków, lokali mieszkalnych i lokali użytkowych znajdujących się na terenie gminy Dzierżoniów.

Konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji wynika z "Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego" przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego (uchwała nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r.).

Mamy nadzieję, że mieszkańcy rzetelnie odpowiedzą na zagadnienia zawarte w ankiecie. Przyczyni się to przede wszystkim do poszerzenia wiedzy na temat rozmieszczenia źródeł niskiej emisji, a także zaplanowania działań samorządu na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza. Ułatwi to także pozyskanie przez gminę środków finansowych umożliwiających dofinansowanie wymiany nieekologicznych źródeł ciepła.

Informacje podane w ankiecie zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji zadań związanych z ochroną powietrza, w tym planowania działań wspierających zmianę sposobu ogrzewania. Dane ankietowe nie będą wykorzystywane w innych celach i nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć niezwłocznie (jednak nie później niż do 30 czerwca 2021 r.) na jeden ze wskazanych sposobów:

  • przynieść do Urzędu Gminy Dzierżoniów (Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 122),
  • wysłać e-mailem na adres: powietrze@ug.dzierzoniow.pl (skan, wersja elektroniczna lub zdjęcie wersji papierowej formularza),
  • wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów,
  • przekazać sołtysowi wsi.

Ewentualne pytania można zadawać pod numerem telefonu: 74 832 56 67.

Do pobrania:

powrót do poprzedniej strony