AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-11-29

Radni rozmawiali o działalności OPS-u

aktualności Gmina Dzierżoniów

Działalność gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej była głównym tematem listopadowej sesji Rady Gminy Dzierżoniów. Obrady odbyły się w czwartek 28 listopada w Urzędzie Gminy Dzierżoniów.

W sesji gościnnie uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie, którzy biorą udział w projekcie "Uczeń - obywatel, patriota". Celem przedsięwzięcia jest m.in. kształtowanie postaw patriotycznych młodych ludzi, a także zwiększenie udziału młodzieży w życiu społecznym. W ramach zadania uczniowie brali też udział w różnego rodzaju warsztatach dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Głównym punktem posiedzenia była działalność Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów. Informację o realizowanych projektach, przedsięwzięciach i planach placówki przedstawiła kierownik ośrodka Elżbieta Rudnicka.

Rada przyjęła też kilka uchwał, m.in. w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2020, określania szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze czy ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Dzierżoniów, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Radni rozmawiali o działalności OPS-uRadni rozmawiali o działalności OPS-uRadni rozmawiali o działalności OPS-uRadni rozmawiali o działalności OPS-u
powrót do poprzedniej strony