Strona główna

Radni rozmawiali o bezpieczeństwie na terenie gminy

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-03-01

Radni rozmawiali o bezpieczeństwie na terenie gminy

aktualności Gmina Dzierżoniów

Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie gminy oraz efekty robót publicznych i prac interwencyjnych to główne tematy lutowej sesji Rady Gminy Dzierżoniów. Posiedzenie odbyło się w czwartek 28 lutego w Urzędzie Gminy.

W obradach wzięli udział przedstawiciele służb mundurowych: Komendant Powiatowy Policji w Dzierżoniowie mł. insp. Przemysław Marut, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie bryg. Bogdan Najdek oraz Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Krzysztof Kot.

Na początku posiedzenia Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztoczniku Leszek Paziński odebrał gratulacje w związku z włączeniem jednostki do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. KSRG, zwany "strażacką elitą", powstał w 1991 roku, a zaczął funkcjonować w 1995 r. Celem jego istnienia jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze (głównie Ochotnicze Straże Pożarne). W KSRG są jeszcze dwie ochotnicze straże pożarne z terenu gminy Dzierżoniów: OSP w Mościsku i OSP w Ostroszowicach.

Rada wysłuchała również sprawozdań przedstawicieli służb mundurowych z działalności w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. O działaniach policji podejmowanych w minionym roku na terenie naszej gminy opowiedział mł. insp. Przemysław Marut, a o pracach straży pożarnej - bryg. Bogdan Najdek. Działalność ochotniczych straży pożarnych przybliżył z kolei Krzysztof Kot.

Kolejnym punktem sesji były roboty publiczne i prace interwencyjne na terenie gminy w minionym roku. Sprawozdanie z działań podejmowanych w tym zakresie przedstawił Radzie Kierownik Referatu Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Mariusz Zawiła.

Radni przyjęli ponadto uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy Dzierżoniów na rok 2019.

Radni rozmawiali o bezpieczeństwie na terenie gminyRadni rozmawiali o bezpieczeństwie na terenie gminyRadni rozmawiali o bezpieczeństwie na terenie gminyRadni rozmawiali o bezpieczeństwie na terenie gminyRadni rozmawiali o bezpieczeństwie na terenie gminyRadni rozmawiali o bezpieczeństwie na terenie gminyRadni rozmawiali o bezpieczeństwie na terenie gminyRadni rozmawiali o bezpieczeństwie na terenie gminy
powrót do poprzedniej strony