AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-12-19

Radni przyjęli budżet na 2020 r.

aktualności Gmina Dzierżoniów

Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej i uchwalenie przyszłorocznego budżetu gminy - to najważniejsze punkty ostatniej w tym roku sesji Rady Gminy Dzierżoniów. Posiedzenie odbyło się 19 grudnia w Urzędzie Gminy Dzierżoniów.

Sesja była również okazją do wręczenia podziękowań za wieloletnią pracę odchodzącej na emeryturę kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów Elżbiecie Rudnickiej.

Głównym punktem obrad było głosowanie nad uchwałami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżoniów oraz budżetu gminy na rok 2020. Po wysłuchaniu wystąpień wójta Marka Chmielewskiego, a także stanowisk komisji Rady Gminy Dzierżoniów i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, obie uchwały zostały przez radnych przyjęte.

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wszyscy radni zagłosowali "za", natomiast uchwałę dotyczącą budżetu na 2020 r. przyjęto dwunastoma głosami (trzech radnych wstrzymało się od głosu).

Rada przegłosowała również kilka innych uchwał, m.in. w sprawie przystąpienia gminy Dzierżoniów do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019 - 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów i nagród sportowych czy ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dzierżoniów na rok szkolny 2019/2020.

Radni przyjęli też przyszłoroczny plan pracy.

Radni przyjęli budżet na 2020 rRadni przyjęli budżet na 2020 rRadni przyjęli budżet na 2020 rRadni przyjęli budżet na 2020 r
powrót do poprzedniej strony