AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-12-21

Radni przyjęli budżet na 2019 r.

aktualności Gmina Dzierżoniów

Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej i uchwalenie przyszłorocznego budżetu gminy - to najważniejsze punkty sesji Rady Gminy Dzierżoniów. Posiedzenie odbyło się w czwartek 20 grudnia w Urzędzie Gminy Dzierżoniów.

Na początku sesji Elżbieta Tokarska ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie złożyła ślubowanie i odebrała akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Głównym punktem sesji było głosowanie nad uchwałami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżoniów oraz budżetu gminy na rok 2019. Planowane na przyszły rok dochody wyniosą ponad 38 mln 355 tys. zł. Z kolei przewidziana kwota wydatków to ponad 38 mln 331 tys. zł. Po wysłuchaniu wystąpień wójta Marka Chmielewskiego, a także stanowisk komisji Rady Gminy Dzierżoniów i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, obie uchwały zostały przez radnych przyjęte jednogłośnie.

Rada przegłosowała również kilka innych uchwał, m.in. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021, wysokości diet dla sołtysów i radnych oraz zasad ich wypłacania, ustanowienia wieloletniego programu "Pomoc gminy Dzierżoniów w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023 czy przyjęcia srategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska ("Strategia Rozwoju Sudety 2030").

Następnie radni, sołtysi, dyrektorzy gminnych szkół i pracownicy jednostek organizacyjnych gminy spotkali się w Ostroszowicach. Tam w świąteczny nastrój wprowadziły ich jasełka przygotowane przez uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostroszowicach. Po występach wszyscy zostali zaproszeni na spotkanie wigilijne - była to niepowtarzalna okazja, aby podzielić się opłatkiem, złożyć sobie życzenia i spróbować świątecznych potraw.

Za przygotowanie spotkania serdecznie dziękujemy mieszkańcom Ostroszowic, a w szczególności paniom z ostroszowickiego Koła Gospodyń Wiejskich.

Radni przyjęli budżet na 2019 rRadni przyjęli budżet na 2019 rRadni przyjęli budżet na 2019 rRadni przyjęli budżet na 2019 rRadni przyjęli budżet na 2019 rRadni przyjęli budżet na 2019 rRadni przyjęli budżet na 2019 rRadni przyjęli budżet na 2019 rRadni przyjęli budżet na 2019 r
powrót do poprzedniej strony