Strona główna

Rada Gminy Dzierżoniów przyjęła budżet na 2022 r.

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-12-17

Rada Gminy Dzierżoniów przyjęła budżet na 2022 r.

aktualności Gmina Dzierżoniów

Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej i uchwalenie przyszłorocznego budżetu gminy - to najważniejsze punkty ostatniej w tym roku sesji Rady Gminy Dzierżoniów. Posiedzenie odbyło się 16 grudnia w Urzędzie Gminy Dzierżoniów.

Po wysłuchaniu wystąpienia wójta Marka Chmielewskiego, a także stanowisk komisji Rady Gminy Dzierżoniów i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, obie uchwały zostały przez radnych przyjęte. W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wszyscy radni zagłosowali "za". Uchwała dotycząca budżetu na 2022 r. również została przyjęta jednogłośnie.

W związku z zakończeniem II kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Dzierżoniów, wójt Marek Chmielewski wraz z przewodniczącym Grzegorzem Powązką podziękowali za pracę byłej już przewodniczącej MRG Natalii Kliś.

Rada przegłosowała też kilka innych uchwał, m.in. w sprawie wysokości zryczałtowanych diet dla sołtysów oraz zasad ich wypłacania czy ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku. Radni przyjęli ponadto plan pracy na przyszły rok.

Rada Gminy Dzierżoniów przyjęła budżet na 2022 rRada Gminy Dzierżoniów przyjęła budżet na 2022 rRada Gminy Dzierżoniów przyjęła budżet na 2022 r
powrót do poprzedniej strony