Strona główna

Przypominamy o obowiązku umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2022-11-09

Przypominamy o obowiązku umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wójt Gminy Dzierżoniów przypomina o obowiązku umieszczania tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości.

Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru (art. 47b Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.).

Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw - nazwę miejscowości.

W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: tel. 74 832 56 85, 74 832 56 86

powrót do poprzedniej strony