Strona główna

Przetarg na dzierżawę działki nr 906 położonej w obrębie Dobrocin odwołany

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-01-19

Przetarg na dzierżawę działki nr 906 położonej w obrębie Dobrocin odwołany

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wójt Gminy Dzierżoniów działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami odwołuje przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 906 o pow. 1,4676 ha (położonej w obrębie Dobrocin).

Przetarg miał się odbyć 27.01.2021 r. o 11.00. Przyczyną odwołania jest zmiana decyzji odnośnie przeznaczenia ww. działki do sprzedaży.

Informacja o odwołaniu przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierżoniów i Sołectwa Dobrocin, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów.

powrót do poprzedniej strony