Strona główna

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2022-06-01

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii - wyniki konkursu ofert

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wójt Gminy Dzierżoniów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" i "Zwalczanie narkomanii".

Przedstawiciele wszystkich organizacji, których zadania uzyskały dofinansowanie, proszeni są o wypełnienie zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego z podziałem na źródła finansowania.

  • Zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

Szczegóły w zakładce Pożytek publiczny - Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2022.

powrót do poprzedniej strony