Strona główna

Przebudowa miejsc rekreacyjnych w gminie

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-08-22

Przebudowa miejsc rekreacyjnych w gminie

aktualności Gmina Dzierżoniów

W marcu 2018 roku Gmina Dzierżoniów złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" na realizację projektu pn.: "Przebudowa miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe na terenie Gminy Dzierżoniów".

Projekt zakłada:

  • wybudowanie nowych placów zabaw w Dobrocinie i Roztoczniku,
  • wymianę ogrodzenia i zestawu zabawowego na placu zabaw w Jodłowniku,
  • wymianę zestawu zabawowego na placu zabaw w Ostroszowicach,
  • wymianę ogrodzenia na placu zabaw w Owieśnie i we Włókach.

Decyzją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego gminie Dzierżoniów została udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 25000,00 zł. Umowa na dofinansowanie zadania została podpisana 22 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Świdnica w obecności Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Pana Cezarego Przybylskiego oraz Dyrektora Wydziału Obszarów Wiejskich - Pana Pawła Czyszczonia.

Został wybrany już wykonawca prac, których zakończenie planowane jest na październik 2018 r.

Przebudowa miejsc rekreacyjnych w gminie Przebudowa miejsc rekreacyjnych w gminie
powrót do poprzedniej strony