Strona główna

Projekt gminy Dzierżoniów zostanie zaprezentowany w Brukseli

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-02-22

Projekt gminy Dzierżoniów zostanie zaprezentowany w Brukseli

aktualności Gmina Dzierżoniów

Projekt "Doświadczenia, które łączą - wymiana wiedzy pomiędzy partnerami KSOW" realizowany przez gminę Dzierżoniów w 2017 r. znalazł się wśród 5 przedsięwzięć partnerskich z całej Polski, które zostaną zaprezentowane podczas międzynarodowej konferencji pt. NetworX - Inspiring Rural Europe w Brukseli.

Konferencja odbędzie się w dniach 11 - 12 kwietnia 2019 r. z okazji 10-lecia działalności Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD). Podczas spotkania Jednostka Centralna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zaprezentuje dokonania KSOW oraz współpracujących z nią partnerów działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Założeniem konferencji jest zgromadzenie ponad 400 wiejskich interesariuszy z całej Europy, aby zaprezentować efekty sieciowania w Europie w ostatnich dziesięciu latach i przedstawić proaktywne spojrzenie na przyszłość.

Wybrane projekty, w tym ten zrealizowany przez naszą gminę, zostaną zamieszczone w specjalnym wydawnictwie opracowanym w języku angielskim. Publikacja będzie rozdawana uczestnikom spotkania w Brukseli.

Projekt "Doświadczenia, które łączą - wymiana wiedzy pomiędzy partnerami KSOW" to wyjątkowe przedsięwzięcie, które gmina Dzierżoniów realizowała w 2017 roku wraz z gminami Kłodzko i Międzylesie oraz gospodarstwem gościnnym "Jesionówka". Dzięki realizacji zadania mieszkańcy tych trzech dolnośląskich gmin mieli okazję uczestniczyć w ciekawych warsztatach i wyjazdach studyjnych.

Projekt swoim działaniem objął dwie grupy - członkinie kół gospodyń wiejskich oraz młodzież aktywnie działającą społecznie, w tym radnych młodzieżowych rad gmin. W ramach przedsięwzięcia przedstawicielki kół gospodyń z gmin Dzierżoniów, Kłodzko i Międzylesie wzięły udział w dwudniowych warsztatach kulinarnych pn. "Moje jedzenie, moje korzenie". Przygotowały podczas nich kilkadziesiąt tradycyjnych potraw, z których każda miała swoją niepowtarzalną historię i "korzenie". Każda z grup opowiedziała o genezie przygotowywanych przez siebie dań i tradycjach swoich przodków, a także krok po kroku pokazała proces tworzenia potraw.

Po warsztatach wydana została książka kucharska promująca tradycje kulinarne naszego regionu. W publikacji, oprócz zdjęć i receptur dań powstałych podczas warsztatów, pokazane zostały najciekawsze projekty zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Młodzi uczestnicy przedsięwzięcia pojechali z kolei na wyjazd studyjny "Czym skorupka za młodu nasiąknie", w trakcie którego wymienili się doświadczeniami w pracy na rzecz społeczności lokalnej i opowiedzieli o ciekawych inicjatywach podejmowanych na obszarach swoich gmin. Poznali także główne założenia oraz korzyści, jakie płyną z funkcjonowania PROW i KSOW.

Projekt zakładał również międzypokoleniowe warsztaty kulinarne dla młodzieży i pań z kół gospodyń wiejskich. Wspólnie wykonane wypieki z tradycyjnego ciasta drożdżowego przyniosły wiele satysfakcji i miały ogromne znaczenie dla zachowania dziedzictwa kulinarnego i budowania relacji pomiędzy pokoleniami.

Projekt gminy Dzierżoniów zostanie zaprezentowany w Brukseli
powrót do poprzedniej strony