Strona główna

Potwierdzanie umów dzierżaw zawieranych przez rolników

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-10-06

Potwierdzanie umów dzierżaw zawieranych przez rolników

aktualności Gmina Dzierżoniów

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników z dniem 31.07.2020 r. nakłada na wójta gminy obowiązek potwierdzania umów dzierżaw zawieranych przez rolników. Takie potwierdzenie udzielane jest na wniosek wydzierżawiającego lub dzierżawcy, a sprawy z tego zakresu wykonuje Referat Finansowo-Budżetowy w Urzędzie Gminy Dzierżoniów.

Szczegółowe regulacje w tej sprawie zawiera Zarządzenie nr 252/81/20 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 5 października 2020 r.

powrót do poprzedniej strony