Strona główna

Posiłek w szkole i w domu. Nowa inwestycja w szkole w Mościsku

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-06-26

Posiłek w szkole i w domu. Nowa inwestycja w szkole w Mościsku

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów otrzymała dofinansowanie w kwocie 24 952,11 zł na adaptację i wyposażenie pomieszczenia przeznaczonego do spożywania posiłków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mościsku.

Dotacja celowa została udzielona w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego wspierania w latach 2019 - 2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

W ramach wsparcia finansowego planowana jest adaptacja jednego z pomieszczeń na potrzeby jadalni oraz wyposażenie w niezbędne meble i sprzęt.

Rządowy program zakłada również obowiązkowy wkład własny finansowy lub rzeczowy w wysokości co najmniej 20% środków niezbędnych na realizację zadania. Gmina Dzierżoniów przeznaczy na ten cel 11 446,10 zł.

powrót do poprzedniej strony