AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2024-02-14

Porozumienie ZIT podpisane

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Grzegorz Macko i Burmistrz Dzierżoniowa oraz Lider Południowego Obszaru Funkcjonalnego Dariusz Kucharski podpisali 7 lutego porozumienie terytorialne, dzięki któremu do samorządów z terenu powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i ząbkowickiego trafi ponad 500 mln zł, z czego na gminę Dzierżoniów przypada około 20 mln. Są to pieniądze gwarantowane.

Porozumienie określa zasady na jakich realizowane będą projekty strategiczne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego. Pieniądze zostaną przeznaczone na poprawę jakości życia mieszkańców i obejmą działania m.in. z zakresu transformacji środowiskowej, w tym termomodernizacji, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz tworzeniu przestrzeni dla aktywności fizycznej oraz aktywizacji i integracji społecznej.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to forma współpracy samorządów, współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Dzięki niej samorządy w porozumieniu z samorządem województwa mogą skuteczniej i efektywniej realizować swoje przedsięwzięcia oraz wypracowywać nowe formy współpracy.

Porozumienie ZIT podpisanePorozumienie ZIT podpisanePorozumienie ZIT podpisane
powrót do poprzedniej strony