Strona główna

Ponadlokalna Strategia Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej. Możliwość składania uwag i wniosków

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-02-23

Ponadlokalna Strategia Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej. Możliwość składania uwag i wniosków

aktualności Gmina Dzierżoniów

Trwają prace nad "Ponadlokalną Strategią Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030". Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska przystąpiło do postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. dokumentu.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z dokumentacją oraz złożyć swoje uwagi i wnioski w formie:

  • pisemnej (adres: Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, Rynek 36/2, 58-200 Dzierżoniów),
  • elektronicznej (biuro@stowarzyszeniezd.pl),
  • ustnej - po uprzednim kontakcie telefonicznym celem ustalenia wizyty, w terminie do 17.03.2021 r. (uwagi i wnioski złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone).

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów.

powrót do poprzedniej strony