Strona główna

Policja poszukuje kandydatów do służby

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2022-07-27

Policja poszukuje kandydatów do służby

aktualności Gmina Dzierżoniów

Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie poszukuje osób chętnych do służby w policji. Gwarantuje stałe warunki pracy oraz możliwość awansu i rozwoju zawodowego, a także pełne zabezpieczenie socjalne.

Policjantem może zostać:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
 • osoba niekarana i korzystająca z pełni praw publicznych,
 • osoba posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
 • osoba posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której jest gotowa się podporządkować,
 • osoba posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy tylko mężczyzn),
 • osoba dająca rękojmię zachowania tajemnicy zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

Potrzebne dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do służby w policji,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy - część A i B,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • książeczka wojskowa (dotyczy tylko mężczyzn) - do wglądu,
 • kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy - oryginały składanych dokumentów należy przedstawić do wglądu.

Więcej informacji dotyczących rekrutacji na stronach internetowych: policja.pl oraz dolnoslaska.policja.gov.pl, a także pod numerami telefonów KPP w Dzierżoniowie: 47 87 542 30, 47 87 542 04.

powrót do poprzedniej strony