Strona główna

Pole do minigolfa w Uciechowie oficjalnie otwarte!

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-09-16

Pole do minigolfa w Uciechowie oficjalnie otwarte!

aktualności Gmina Dzierżoniów

Mieszkańcy Uciechowa uroczyście otworzyli w sobotę 14 września pole do minigolfa. W wydarzeniu uczestniczyli również Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski i jego zastępca Jolanta Zarzeka.

Na nowym obiekcie rozegrany został Turniej o Puchar Wójta Gminy Dzierżoniów, w którym wzięło udział 10 rodzin. I miejsce zdobyli Elżbieta, Jan i Kuba Szpiech. Nie zabrakło też atrakcji i zabaw dla dzieci oraz pysznych domowych wypieków przygotowanych przez mieszkanki wsi.

Pole do minigolfa zostało wybudowane przez Stowarzyszenie "Uciechów - Moja Wieś". Wniosek o dofinansowanie tego przedsięwzięcia stowarzyszenie złożyło do Lokalnej Grupy Działania "Ślężanie".

W ramach projektu grantowego powstało 18-dołkowe pole. Zagospodarowanie terenu, w tym podłoże z kruszywa, ławki i tablice informacyjne powstały ze środków funduszu sołeckiego stanowiącego część budżetu gminy Dzierżoniów oraz z nagrody, którą Uciechów otrzymał w konkursie "Piękna Wieś Dolnośląska".

Dużo pracy w przygotowanie projektu, realizację oraz wykonanie zagospodarowania terenu włożyli mieszkańcy wsi wspierani przez pracowników gminy Dzierżoniów, która jest partnerem projektu.

Wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie obiektu podziękowały prezes stowarzyszenia "Uciechów - Moja Wieś" Teresa Kanarek i sołtys Uciechowa Elżbieta Filipek.

Wójt Marek Chmielewski przekazał na ich ręce sprzęt do gry - kije i piłki do minigolfa. Poinformował również, że w każdy ostatni piątek miesiąca w godz. 17:00 - 18:30 na nowym obiekcie będą się odbywały zajęcia dla wszystkich chętnych. Poprowadzi je trener Dawid Bednarek.

Zadanie pn. "Budowa pola do minigolfa w miejscowości Uciechów" sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach przedsięwzięcia 2.1.2 Stowarzyszenia "Ślężanie - Lokalna Grupa Działania" pn.: "Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR - projekt grantowy".

Wartość zadania to 49 844 zł, w tym: 49 200 zł - środki z Unii Europejskiej, a 644 zł - środki własne stowarzyszenia.

Pole do minigolfa w Uciechowie oficjalnie otwarte!Pole do minigolfa w Uciechowie oficjalnie otwarte!Pole do minigolfa w Uciechowie oficjalnie otwarte!Pole do minigolfa w Uciechowie oficjalnie otwarte!Pole do minigolfa w Uciechowie oficjalnie otwarte!Pole do minigolfa w Uciechowie oficjalnie otwarte!Pole do minigolfa w Uciechowie oficjalnie otwarte!Pole do minigolfa w Uciechowie oficjalnie otwarte!Pole do minigolfa w Uciechowie oficjalnie otwarte!Pole do minigolfa w Uciechowie oficjalnie otwarte!Pole do minigolfa w Uciechowie oficjalnie otwarte!Pole do minigolfa w Uciechowie oficjalnie otwarte!Pole do minigolfa w Uciechowie oficjalnie otwarte!Pole do minigolfa w Uciechowie oficjalnie otwarte!Pole do minigolfa w Uciechowie oficjalnie otwarte!
powrót do poprzedniej strony