Strona główna

Podsumowanie prac melioracyjnych na terenie gminy w 2018 r.

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-12-07

Podsumowanie prac melioracyjnych na terenie gminy w 2018 r.

aktualności Gmina Dzierżoniów

Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych jest jednym z głównych warunków, za pomocą których obszary wiejskie są chronione, ulepszane i prawidłowo kształtowane. Dlatego podobnie jak w latach poprzednich również i w tym roku prowadzone były prace polegające na konserwacji rowów melioracyjnych.

Projekt obejmował konserwację rowów melioracyjnych zlokalizowanych w Uciechowie, Tuszynie, Kiełczynie i Włókach na łącznej długości 20 353 mb. W ramach prowadzonych robót wskazane rowy zostały wykoszone. Udrożniono również przepusty.

Na realizację przedsięwzięcia pn. "Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Dzierżoniów w 2018 r." nasza gmina otrzymała pomoc finansową z Budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 18 948,64 zł, co stanowiło 49% wartości całego przedsięwzięcia.

Całkowita wartość zadania wyniosła 38 670,70 zł.

Podsumowanie prac melioracyjnych na terenie gminy w 2018 r (po wykonaniu prac)Podsumowanie prac melioracyjnych na terenie gminy w 2018 r (po wykonaniu prac)Podsumowanie prac melioracyjnych na terenie gminy w 2018 r (po wykonaniu prac)Podsumowanie prac melioracyjnych na terenie gminy w 2018 r (po wykonaniu prac)Podsumowanie prac melioracyjnych na terenie gminy w 2018 r (po wykonaniu prac)Podsumowanie prac melioracyjnych na terenie gminy w 2018 r (po wykonaniu prac)
powrót do poprzedniej strony