AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-05-07

Podążaj szlakiem naszych atrakcji

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wyzwania, ciekawostki o naszym regionie i dużo dobrej zabawy - wszystko to można odnaleźć w grze planszowej "Szlakiem naszych atrakcji". W publikacji przedstawione zostały najważniejszych atrakcje gminy Dzierżoniów i obszaru Lokalnej Grupy Działania "Ślężanie". W skład LGD oprócz gminy Dzierżoniów wchodzą: Jordanów Śląski, Łagiewniki, Marcinowice, Mietków, Niemcza, Piława Górna i Sobótka.

Gracze podążą szlakiem wiosek tematycznych, atrakcji turystycznych i miejsc o dużym znaczeniu historycznym. Dowiedzą się też więcej o działaniach społeczności lokalnych oraz poznają zespoły folklorystyczne.

Na realizację zadania nasza gmina pozyskała 9870 zł. Dofinansowanie pochodzi ze środków unijnych za pośrednictwem LGD "Ślężanie". Wkład własny gminy Dzierżoniów wyniósł 120,22 zł. Wydanych zostało 400 gier.

Gra została opracowana w dwóch językach: polskim i czeskim. Wkrótce trafi do gminnych placówek oświatowych i bibliotek. Jest również dostępna na stronie internetowej: www.ug.dzierzoniow.pl/szlakiem-naszych-atrakcji.

Zadanie pn. "Szlakiem naszych atrakcji - wydanie gry informacyjno-promocyjnej" sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego oraz Przedsięwzięcia 3.2.1 "Opracowanie publikacji i materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących zasobów obszaru" objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014 - 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ślężanie".

powrót do poprzedniej strony