AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-03-16

Podatki wracają do Twojej gminy

aktualności Gmina Dzierżoniów

W ostatnich latach obserwujemy intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy Dzierżoniów. Widok nowo powstających domów bardzo cieszy, niestety nie przekłada się to na liczbę osób zameldowanych ani na wzrost dochodów podatkowych gminy.

Składając roczne zeznanie podatkowe za 2020 rok pamiętajmy, że wspólnie możemy wpłynąć na poprawę jakości życia w naszej gminie. Dlatego zachęcamy mieszkańców gminy Dzierżoniów, aby rozliczając PIT, wpisywali miejsce swojego faktycznego zamieszkania, a nie zameldowania. Dzięki temu budżet gminy zasili ponad 38% podatku dochodowego każdej osoby fizycznej. Środki te zostaną wydane na realizację zadań, które wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców.

Miejsce zameldowania często różni się od miejsca, w którym rzeczywiście mieszkamy. Rozliczając PIT i chcąc wesprzeć swoją gminę, jako miejsce zamieszkania w ostatnim dniu rozliczanego roku podatkowego musimy wskazać właśnie gminę Dzierżoniów oraz urząd skarbowy właściwy miejscowo dla gminy (Urząd Skarbowy przy ul. Pocztowej 14 w Dzierżoniowie).

Kolejny krok to wypełnienie bezpłatnego zgłoszenia aktualizującego ZAP-3 w części dotyczącej miejsca zamieszkania i dołączenie go do zeznania podatkowego. Swoje zeznanie roczne PIT wraz ze zgłoszeniem aktualizacyjnym ZAP-3 należy przesłać elektronicznie lub złożyć osobiście do Urzędu Skarbowego w Dzierżoniowie.

Dzięki temu pieniądze odprowadzane na podatki wrócą w postaci realizowanych przez gminę inwestycji.

powrót do poprzedniej strony