Strona główna

Pierwsza sesja nowej Młodzieżowej Rady Gminy

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-12-15

Pierwsza sesja nowej Młodzieżowej Rady Gminy

aktualności Gmina Dzierżoniów

Młodzieżowa Rada Gminy Dzierżoniów III kadencji zebrała się 14 grudnia na pierwszym, uroczystym posiedzeniu. Młodzi radni złożyli ślubowanie, wybrali swoje prezydium oraz powołali komisję rewizyjną.

Obrady, które odbyły się w Sali Narad Urzędu Gminy Dzierżoniów, otworzył Przewodniczący Rady Gminy Dzierżoniów Grzegorz Powązka. Po wprowadzeniu sztandaru gminy i odśpiewaniu hymnu państwowego, wraz z wójtem Markiem Chmielewskim pogratulował nowo wybranym radnym oraz wręczył im zaświadczenia o wyborze. Radni złożyli też uroczyste ślubowanie.

W dalszej części sesji, po stwierdzeniu kworum, przyszedł czas na pierwsze uchwały. Młodzi radni musieli rozstrzygnąć, kto wejdzie w skład prezydium Młodzieżowej Rady Gminy Dzierżoniów. W głosowaniu zadecydowali, że przewodniczącym Rady zostanie Oliwier Cichy, jego zastępcą - Michał Sochalski, a sekretarzem - Paulina Kubicz.

Rada powołała też komisję rewizyjną, w skład której weszły trzy osoby: Emilia Szustka jako przewodnicząca oraz Julia Błażkiewicz i Jakub Małek.

Teraz przed młodymi radnymi wiele ważnych zadań i decyzji, m.in. opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Dzierżoniów w sprawach dotyczących młodzieży, przekazywanie Radzie Gminy stanowisk miejscowej młodzieży w istotnych dla niej kwestiach, inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w gminie oraz nawiązywanie współpracy z młodzieżą gmin partnerskich.

Kadencja Młodzieżowej Rady Gminy Dzierżoniów potrwa dwa lata. Opiekunem młodych radnych został Jarosław Pawlaczek.

Pierwsza sesja nowej Młodzieżowej Rady GminyPierwsza sesja nowej Młodzieżowej Rady GminyPierwsza sesja nowej Młodzieżowej Rady GminyPierwsza sesja nowej Młodzieżowej Rady GminyPierwsza sesja nowej Młodzieżowej Rady Gminy
powrót do poprzedniej strony