Strona główna

Pałac w Kiełczynie zwycięzcą I konkursu "Nasz Zabytek" Fundacji Most the Most na Dolnym Śląsku!

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-09-23

Pałac w Kiełczynie zwycięzcą I konkursu "Nasz Zabytek" Fundacji Most the Most na Dolnym Śląsku!

aktualności Gmina Dzierżoniów

Pałac w Kiełczynie zwyciężył w pilotażu I konkursu "Nasz Zabytek" organizowanego przez Fundację Most the Most w województwie dolnośląskim. Teraz czas na II konkurs, w którym mieszkańcy Kiełczyna, powiatu dzierżoniowskiego i okolic będą zgłaszać Fundacji pomysły na funkcję społeczną zabytku.

Po wyborze najlepszych pomysłów i podpisaniu umowy z naszą gminą, Fundacja przyzna dofinansowanie na jego rewaloryzację i dostosowanie do wybranych w konkursie funkcji społecznych. Wysokość dotacji może sięgnąć nawet 1 000 000 PLN.

Fundacja Most the Most aktualnie prowadzi pilotaż konkursu "Nasz Zabytek" na Dolnym Śląsku i Podlasiu. Podczas trwającego 4 tygodnie (7 czerwca - 5 lipca 2021 r.) naboru I konkursu wpłynęło ponad 320 zgłoszeń zabytkowych obiektów. Wśród nich znalazło się 68 zabytków - 56 z Dolnego Śląska i 12 z Podlasia. Ocenę formalną przeszły 53 zabytki (15 obiektów nie spełniało kryteriów konkursu - były własnością prywatną lub nekropolią).

Zgłoszone obiekty można obejrzeć na mapie zabytków na stronie Fundacji Most the Most.

Fundacja skontaktowała się z właścicielami zabytków, które spełniły formalne kryteria konkursowe, w celu potwierdzenia woli współpracy i uzyskania informacji niezbędnych do dalszej oceny zgłoszeń. Chęć współpracy z Fundacją zadeklarowało 22 właścicieli zgłoszonych w konkursie zabytków - 17 z Dolnego Śląska i 5 z Podlasia.

Zwycięzca I konkursu na Dolnym Śląsku - Pałac w Kiełczynie

Pałac znajduje się przy europejskim szlaku rowerowym EUROVELO oraz przy szlaku św. Jakuba. To przepiękny obiekt w stylu barokowym wybudowany na przełomie XVII i XVIII wieku. Pałac w XIX w. został poddany gruntownej przebudowie i taki pozostał do dziś.

Jest to obiekt o kształcie prostokąta, murowany z cegły. Budynek jest częścią zespołu pałacowo-parkowego z folwarkiem, w skład którego wchodzą jeszcze: park, pawilon ogrodowy, obora i stodoła. Właściciel zabytku, czyli gmina Dzierżoniów, od lat aktywnie prowadzi działania rewaloryzacyjne. Dzięki temu społeczność będzie mogła na nowo odkrywać wartość historyczną, kulturową i architektoniczną pałacu.

Gmina Dzierżoniów w 2021 r. przy wsparciu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dokonała wymiany pokrycia dachowego i wyremontowała pomieszczenia parteru. Ponadto z końcem 2020 r. uzyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 353 834,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na realizację robót budowlanych.

W ramach dofinansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego wymieniono kolejnych 7 okien z parapetami na 1. piętrze. Dzięki temu można kontynuować prace remontowe w tych pomieszczeniach. Aktualnie do remontu pozostają I i II kondygnacja, elewacja, wymiana okien oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku i fragmentu przestrzeni parkowej pozostającej we władaniu gminy.

Dzięki kolejnym pracom restauratorskim i konserwatorskim możliwe będzie przywrócenie i wyeksponowanie wartości historyczno-artystycznych konstrukcji pałacu oraz udostępnienie zabytkowego obiektu mieszkańcom.

Teraz czas na pomysł

Po ogłoszeniu zwycięzców I konkursu czas na II konkurs, czyli wybór funkcji społecznej zwycięskich zabytków. Teraz lokalne społeczności ponownie zabiorą głos. Podobnie jak w pierwszym etapie konkursu, organizatorowi zależy na inicjatywie mieszkańców. Fundacja przez 3 tygodnie (od 27 września do 18 października 2021 r.) będzie zbierać pomysły od mieszkańców, w jaki sposób chcą użytkować odnowione zabytki. Pomysł będzie można zgłosić przez elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej fundacji lub przez telefon (22 47 55 111 albo +48 517 884 088).

Co dalej?

Fundacja będzie analizować zgłoszone pomysły biorąc pod uwagę odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu zgłoszeniowym. Równie istotna będzie opinia właściciela zwycięskiego zabytku oraz niezbędna akceptacja konserwatora zabytków. Po wyborze najlepszych pomysłów na wykorzystanie społeczne zwycięskich zabytków i podpisaniu umów z ich właścicielami, Fundacja przyzna dofinansowanie na rewaloryzację zabytków i dostosowanie ich do wybranych w konkursie funkcji.

Dlaczego warto się zaangażować?

Udział w konkursie "Nasz Zabytek" to pierwszy krok, by wykreować i zrealizować swoje pomysły, pobudzić wyobraźnię, poczuć wpływ na własne otoczenie. Przekonać się, że nasze zaangażowanie przynosi namacalne i wspaniałe efekty. Każdy zgłoszony zabytek i pomysł ma szansę wygrać, a zgłaszający zostać lokalnym bohaterem.

Patronat honorowy

Patronat medialny

Informacja Komisji Konkursowej Fundacji Most the Most

Pałac w Kiełczynie zwycięzcą I konkursu Nasz Zabytek Fundacji Most the Most na Dolnym Śląsku!Pałac w Kiełczynie zwycięzcą I konkursu Nasz Zabytek Fundacji Most the Most na Dolnym Śląsku!Pałac w Kiełczynie zwycięzcą I konkursu Nasz Zabytek Fundacji Most the Most na Dolnym Śląsku!
powrót do poprzedniej strony